دلایل انکار مرگ و یا غفلت از یاد مرگ

۱. داشتن آمال و آرزوهای دراز:

الف- درگیر مسایلی می‌شوی که از ابتدا تا انتها وهم است، مثلاً فردی وابسته را در نظر بگیرید که صرفاً به دنبال توجهی است که هیچگاه به دست نمی‌آورد و البته مسیری‌ را که می‌پیماید به مقصدش هم نمی‌رساند. ذهن او درگیر وهمیات است، چه برسد به مرگ که واقعی‌ترین واقعیات است.

ب- درگیر مسایلی می‌شوی که واقعی است، ولی ذهن تو را کاملاً پر کرده است، طوریکه به جلوتر از آن نمی‌اندیشی. مثلاً کسی عاشق کسی شده است که هیچگاه با او ازدواج نمی‌کند و در این عشق مدتهای مدیدی را سپری می‌کند و عمرش به باطل می‌گذرد و چیزی نصیب او نمی‌شود و همه ذهنش را عشق دست نیافتنی‌اش پر کرده است و از همه چیز غافل است چه برسد به مرگ.

۲. هویٰ و هوس:

وقتی در هوس باشی، خدا را نمی‌بینی و وقتی خدا را نبینی، مرگ خود را هم نی‌توانی ببینی، چون یاد مرگ، یادآور پایان هوس‌ها و مجازات است.

۳. اضطراب:

گاهی فرد مضطرب، آنقدر در ترس و اضطراب مانده است که اضطراب میزبان او شده و فرد خودیت خود را فراموش کرده و به قول معروف از خود بیخود شده است. ذهنش سیاه و تاریک شده و جایی برای وقایع بیرونی و حقایق ندارد، چه برسد به مرگ و خدا.

۴. افسردگی:

فردی که افسرده است، خود را از تغییر شرایط ناتوان دیده و هیچ راه فراری برای خود نمی‌بیند. گویی قصد مرگ کرده است، در حالیکه از مرگ بسیار می‌ترسید. مرگ را برای فرار از مشکلات می‌خواهد. ازمرگ غافل است ولی ممکن است به خودکشی فکر کند. مولوی می‌گوید: «جرات او بر اجل از احمقی است»، ولی توانایی روبرو شدن با مرگ را ندارد.

اضطراب و افسردگی با هم هستند، همچنان که ترس و اندوه با هم هستند.

*در دل افسرده جز ناامیدی چیزی یافت نمی‌شود. او اراده‌اش را فروخته و لذا کفر سرنوشت اوست.*

۵. سایر اختلالات روانی و شخصیتی مثل سوءظن، وسواس، شخصیت وسواسی، هراس و … .

چهار علت ناراحت کننده به دنبال فکر وسواسی

۱- ناراحتی
۲- اضطراب
۳- افسردگی
۴- خشم

فکر وسواسی تولید حال بد می‌کند.
هر فکر مزاحم حال بد به دنبال دارد.
البته می‌توان چیزی را که در مغز تولید حال بد می‌کند، چیز فکری نامید.

افرادی که به یاد مرگ، قطعا پاسخ مثبت می‌دهند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌۱- افرادی که اضطراب دارند.
۲- افرادی که افسردگی دارند.
۳- افرادی که احساس گناه آزاد شده دارند.
۴- افرادی که به اختلال اضطرابی وسواس مبتلا هستند.
۵- افرادی که به اختلال شخصیت وسواسی مبتلا هستند.
۶- افرادی که به کرات خودکشی می‌کنند.
۷- افراد نا امید و مأیوس
۸- افرادی که هراس دارند.
۹- افرادی که میل آزاد شده وسوسه‌ای دارند.

موانع حس کردن

۱- بیماری‌های روانی، مثل: وسواس، افسردگی و …
۲- بیماری‌های جسمی و ضعف بدنی، مثل: سرطان، کم‌خونی و …
۳- طرحواره‌ها و باورهای غلط
۴- اختلالات شخصیت مثل شخصیت وسواسی و …
۵- خشم زیاد و جمع شده
۶- ترس داشتن
۷- اضطراب داشتن
۸- فکر داشتن
۹- مشکلات و مسائلی که ذهن را مشغول می‌کند. مشکلات مالی و …
۱۰- مصرف دارو و مواد روان‌تخریب
۱۱- مصرف مواد مخدر
۱۲- سرویس گرفتن زیاد در زندگی یا در کودکی
۱۳- عاشق بودن
۱۴- کینه و نفرت زیاد
۱۵- اجتناب از حس کردن، چون باعث فهمیدن و حس کردن چیز دردناکی می‌شود.