چهار علت ناراحت کننده به دنبال فکر وسواسی

۱- ناراحتی
۲- اضطراب
۳- افسردگی
۴- خشم

فکر وسواسی تولید حال بد می‌کند.
هر فکر مزاحم حال بد به دنبال دارد.
البته می‌توان چیزی را که در مغز تولید حال بد می‌کند، چیز فکری نامید.

دیدگاهتان را بنویسید