چرا میل و شور زندگی باید آزاد شود؟

آزاد سازی میل به زندگی

بزرگترین مواجهه‌ی شخصیت وسواسی، مواجهه با نفس، آزاد کردن نفس (میل جنسی) در بدن خود و آزاد شدن میل به زندگی در اوست.
میل به زندگی، زندگی را جلا می‌دهد، و در نتیجه:

۱- دست و پاها گرم می‌شود.

۲- از زندگی لذت می‌برد.

۳- شور زندگی جهت می‌یابد.

۴- چهره باز و شاد می‌شود.

۵- آستانه‌ی تحمل بالا می‌رود.

۶- استعداد آزاد می‌شود.

۷- فکر آزاد می‌شود.

۸- انعطاف‌پذیری بالا می‌رود.

۹- افکار مزاحم شکسته می‌شود.

۱۰- عواطف، نوسان سالم دارند.

۱۱- ارتباط بین فردی افزایش پیدا می‌کند.

۱۲- انگیزه پیدا می‌کند.

۱۳- دوست دارد دوست پیدا کند. (صمیمیت ایجاد کند).

۱۴- مادر را یک جور دوست دارد پدرش را یک جور.

۱۵- هم‌جنس را یک جور، جنس مخالف را یک جور دیگر دوست دارد.

۱۶- عشق پیدا می‌کند. (می‌تواند کسی را دوست بدارد).

۱۷- تفریح را دوست دارد.

۱۸- برای خودش ارزش قائل است.