وسواس

۱- وسواس، برای فرار از مواجه شدن فرد با حقارت و کوچکی خود، ساخته می‌شود. یک عمل وهمی است که در آن فرد با مشغول ساختن خود به یک موضوع وهمی، خود را از در معرض قرار گرفتن موضوعات واقعی، عایق می‌کند.

۲- در وسواس، به اندازه‌ای که یک فکر در ذهنت تکرار می‌شود، عمل وسواسی تکرار می‌گردد. مثلاً زنی، تحقیری که از سوی مادرشوهرش شده است را به یاد آورده، بد حال شده و مضطرب می‌گردد، چرا که نمی‌تواند جواب وی را حتی در ذهنش بدهد. مدام فکر تکرار شده و وی ناتوان از پاسخگویی است. آنقدر می‌شویَد تا رنج فکر مزاحم کامل شده و به درماندگی برسد.