هوای نفس در انسان‌ها

۱. در انسان معمولی 
وقتی فرد نیاز‌های نفسش را برآورده ساخت، نفس او خواهش‌های دیگری از او دارد که همه لذت بخش هستند. گرچه ممکن است برای رسیدن به آن‌ها دچار رنج و سختی هم بشود.

۲. در انسان حقیر

الف) وسوسه‌ای‌ها:
به دلیل وجود حقارت نفس در این انسان‌ها، آن‌ها حقارت را با میل جابجا کرده‌اند و به جای این که حقارتشان جاری شود، مدام وسوسه‌هایشان جاری می‌گردد، طوری که حقارتی را حس نمی‌کنند. یعنی وقتی به سمت کسی می‌روند، به جای اینکه نسبت به او احساس حقارتشان زنده شود، میل به او پیدا می‌کنند و جذب او می‌شوند. ناخودآگاهی آنها بسیار زیاد است.

ب) وسواسی‌ها:
اختلال شخصیت وسواسی o.c.p.d:
به دلیل وجود حقارت، نفس، آن‌ها را به کسب موفقیت و خاص شدن دعوت می‌کند تا از شر حقارت خلاص شوند و در این مسیر سختی‌های بی‌پایانی می‌کشند، ولی چون نمی‌توانند در نهایت آن‌ موفقیت‌ها را به خود نسبت دهند، همیشه در این رنج‌ها باقی می‌مانند و از لذت زندگی محرومند.
ج) روان رنجور‌ها:
این افراد چون نفسشان کامل سرکوب شده است لذا سخت‌ترین رنج‌ها را برای فرار از حال بد ناشی از جاری نکردن میل خود می‌کشند، مثل عمل وسواسی. تنها لذت آن‌ها کم شدن اضطرابشان است.

دیدگاهتان را بنویسید