هم با بهتر از خودت باش و هم با کمتر از خودت!

در هر موقعیتی که هستی، هم بالاتر از تو کسی هست و هم پایین‌تر از تو. هم باید نگاهی به بهتر از خود داشته باشی و هم به کمتر از خود. زکات موقعیتی که در آن هستی، تحمل و دستگیری از کسانی است که از موقعیت تو پایین‌تر هستند و هزینه‌ی رشد تو، بودن با کسانی است که از تو بالاتر هستند تا در مجاورت با آنها، کم بودن خودت را حس کنی و انگیزه برای رشد بیشتر پیدا کنی. مثلاً وقتی وسواسی درمان می‌شود، باید به وسواسی‌های دیگر کمک کند و بدینوسیله بازنگشتن خود به سوی وسواس را هم تضمین می‌کند و بواسطه‌ی این کمک، خدا هم به او کمک می‌کند. اگر عاقلی، باید یک نادان را تحمل کنی و این خود باعث رشد عقل تو، حلم تو و… می‌شود. اگر کسی به بودن با تو نیازمند است، باید با او باشی تا خدا دیگری را جایگزین تو برای او کند. اگر پایین‌تر از خودت را تحمل کنی، بالاتر از تو، تو را تحمل می‌کند و اگر او را کمک کنی، بالاتر از تو، تو را کمک می‌کند.

تو نیکی می‌کن و در دجله انداز
که ایزد در بیابانت دهد باز

دیدگاهتان را بنویسید