هر کس آرزوی تنبلی ابدی کند

هر کس نیّت ابدی تنبلی کند تا بدین وسیله و بی‌زحمت صاحب چیزی شود، حقیر می‌شود و کافر:
* اول می‌افتد در هوس و خاکستر می‌شود.
* دوم وسواسی می‌شود و در ذلت می‌ماند.

پس باید به چهار سکه‌ی توفیق عمل کند:
نظافت – نظامت
سرعت – صحت
علم – عمل
سواد – صلاحیت

دیدگاهتان را بنویسید