علائم و نشانه‌های آمادگی برای مرگ

کسی آماده برای مرگ و مردن است که:

 

۱- مرگ آگاه شده باشد.

 

۲- ترس از مرگ به شکل واقعی آن را داشته باشد.

 

۳- ترس از خدا داشته باشد.

 

۴- میل به زندگی داشته باشد.

 

۵- در آرامش کامل باشد.

 

۶- زندگی را حس و لذت ببرد.

 

۷- از هیچ ‌کس و هیچ‌ چیز غیر از خدا نترسد.

دیدگاهتان را بنویسید