برخی عوامل اثر گذار در شکل‌گیری وسواس تقارن

۱- داشتن شخصیت وابسته و انتقال وابستگی به اشیاء

۲- وجود یک خلاء بزرگ درونی که فرد می‌کوشد با تملک بر اشیاء تا حدودی آن را جبران نماید و با نظم بخشیدن به این مایملک آرام گیرد.

۳- نظم‌بخشی جهت اطمینان‌گیری:
گاهی فرد وسواسی برای اینکه مطمئن شود کسی به وسایل او دست نزده است، حسّاسیت خاصی نسبت به نحوه‌ی چیدن اشیاء پیدا می‌کند. (در واقع او تقارن را به خدمت شکل دیگری از وسواس می‌گیرد).

۴- فرزندی که پرورش یافته‌ی پدر یا مادر مبتلا به وسواس تقارن بوده است، بواسطه‌ی تداعی ترس‌های القاء شده توسط والدین در جریان به هم خوردن نظم اشیاء مضطرب شده، مرتّباً اقدام به نظم‌بخشی می‌نماید.

۵- نظم‌بخشی به منظور دریافت تشویق و تأیید جمعی (در مورد افرادی که خلاء ارزشی دارند).
گاهی فرد بواسطه‌ی نظم و تقارن در کارها مورد تشویق اطرافیان قرار گرفته و راهی مناسب برای دستیابی به تأیید جمعی می‌یابد. در نتیجه نسبت به استمرار آن و دقت بیشتر در این باره حساس و مصمّم می‌گردد. (چنین شخصی ترس از طرد شدن و مورد توجه واقع شدن داشته و دریافت تأیید جمعی برای او اهمیت دارد).

نویسنده: فرحناز قربانپور

دیدگاهتان را بنویسید