اندازه‌ی انسان

اندازه‌ی انسان‌ها به اندازه‌ی موضوعی است که در آن درگیر هستند، یا به اندازه‌ی موضوعی است که از آن می‌ترسند، و کوچک‌تر از موضوعی است که به آن میل دارند و بزرگ‌تر از موضوعی است که به وی میل دارد. پس وسواسی، اندازه‌اش در حد وسواس و عملِ وسواسی است و وسوسه‌ای، اندازه‌اش در حد وسوسه‌هایش، و هوسران، در حد کسی است که هوسش را با او جاری می‌کند یا اندازه‌ی موضوع هوس است و عزیز، بالاتر از موضوعی است که برایش هوسناک است، ولی با آن مخالفت می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید