معرفی

سلام، به سایت شِفای وسواس، آیینه‌ی علمی و عملی انجمن وسواس خوش آمدید. انجمن شِفای وسواس، سازمان حقوقی و قانونی و مردمی است. وسواس، اصلی‌ترین کسالت حوزه‌ی سرما و سیاهی بشر است و در قالب طبقه‌بندی دانش‌ها نمی‌گنجد، چرا که تجمیع تمام کسالت‌هاست و میوه‌ی بیرون زده از ترس مدفون شده. یک فرد وسواسی با انجام ضد عمل وسواسی می‌خواهد اضطراب را که در کتاب‌ها به عنوان یک اختلال معرفی شده است از بین ببرد، غافل از اینکه اضطراب تنها یک نشانه است، نه یک اختلال و نشان از ترسی عمیق و مهمان شده در درون فرد وسواسی می‌باشد. مادامی که ترس و اضطراب باشد، وسواس نیز خواهد بود و اگر باری که وسواس در حوزه‌ی کسالت بر یک جامعه دارد، برداشته نشود، همین کسالت، بنیان یک جامعه را فرو خواهد ریخت. در این سایت جامع و کامل، سعی شده تا تمام عوامل مربوط به وسواس چه عوامل زمینه‌ساز، آشکارساز، تداوم‌بخش و تکمیل کننده، بررسی شده و تمام تجربیات علمی و عملی و راههای درست و الهی نجات از این کسالت عمیق در اختیار تمام درماندگان و درمانگران قرار گیرد تا شاید اولاً تمام تصورات موهوم و غلط چه در حوزه‌ی شناسایی ریشه و چه در حوزه‌ی درمان آن از بین برود و ثانیاً کمکی باشد برای خروج الهی از این کسالت. تمام مطالب این سایت حاصل سالها تجربه‌ی علمی، عملی، بالینی آقای علی اسلامی نسب در این حوزه می‌باشد.